Lid

WEEDA ITG

WEEDA Integraal Technisch Groen. “Hoge bomen vangen veel winst!” Dit is mijn lijfspreuk! Wat ik hiermee bedoel? Laten we groenvoorzieningen weer gebruiken, zoals die bedoeld zijn. Het vangen van wind om luwten te creëren, klimbomen om in te klimmen, vruchtbomen om van te eten, groene daken tegen hittestress en voor het bergen van water. Door functioneel gebruik te maken van ons groen kunnen we besparingen doorvoeren en hiermee winst genereren. Als rode draad door mijn carrière loopt dan ook het functioneel gebruik van groenstructuren of wel duurzaam groen genoemd. Mijn missie is dan ook dat we met onze groenvoorzieningen, en deze op de juiste manier gebruikt, een deel van onze maatschappelijke problemen oplossen. En elke dag ben ik gemotiveerd deze missie vorm te geven. Advies en projecten: Graag motiveer ik u om onze groenvoorzieningen in de breedste zin van het woord technisch en functioneel in te zetten. • Vegetatiedaken: voor het tegen gaan van hittestress, het bergen van water en het zorgen voor biodiversiteit en geluidreductie. • Groene geluidsschermen: als ecozone, antigraffity middel en het verwijderen van CO2. • Boomstructuren en groenstruwelen: als windvanger, hierdoor ontstaan luwten waardoor er binnen gebouwen minder gestookt of gekoeld hoeft te worden, er minder fijnstof aanwezig zal zijn en er een geluidsreductie plaats vindt. • Olivijn (gebroken steenslag) als halfverharding te gebruiken en zodoende CO2 uit de lucht te reduceren. Al dertig jaar ben ik voorvechter van het gebruik van groenstructuren op een functionele manier. Dus niet alleen als opvulmiddel, maar juist als oplossing voor onze huidige maatschappelijke problemen. Kortom: Hoge bomen vangen veel winst!

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: WEEDA ITG
Branche: Advies- en projectenbureau voor Integraal Technisch Groen
Postadres: 6814 gd
Bezoekadres: Amsterdamseweg 145
Telefoon: 06-2911 2104
Heer/Mevrouw: man
Titel: de heer
Naam: W Weeda