Lid

Entropie Advies

Hoewel elk consultancy traject een unieke route kent, wordt er gewerkt vanuit een vaste filosofie & aanpak. Drie kenmerken staan hierin voorop: 1) Dat er omlijnde doelen en voorwaarden aan het traject worden gesteld. 2) Dat symptoombestrijding geen zin heeft. Dat het gaat om waarde creëren voor de lange termijn. Dat alleen een integrale oplossing kan werken, deeloplossingen laten het merendeel van de problematiek voortbestaan. 3) Dat successen op de korte termijn niettemin evenzeer een belangrijke rol spelen in het welslagen van het consultancy traject.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Entropie Advies
Branche: Consultancy & Training
Postadres: West-Peterstraat 12 6822AA Arnhem
Bezoekadres: West-Peterstraat 12 6822AA Arnhem
Telefoon: 06 43915398
Heer/Mevrouw: Man
Titel: Directeur
Naam: P.L. Entrop