Lid

Coöperatie Infinite Inspiration U.A.

Infinite Inspiration is een sociale coöperatie en realiseert duurzame maatschappelijke vernieuwing.Onze klanten richten zich op maatschappelijke vernieuwing met de focus op (ouderen-)zorg en/of integrale wijkontwikkeling. In onze werkwijze staat het creëren van verbinding centraal. We gaan uit van de kracht van organisaties, van samenwerking, en de daaruit voortvloeiende inspirerende mogelijkheden. Wij verbinden daarin de mens met zichzelf, de ander, de omgeving en zijn/haar toekomst. We geven niet alleen adviezen, maar ondernemen en realiseren ook in de rol van coach,  procesmanager of ondernemer.

Author Info

sPitch

Member since 1 jaar ago
View Profile